EPB Berekenen

Deze tool is gebaseerd op de Vlaamse wetgeving en kan momenteel nog niet ingevuld worden door inwoners vanuit Nederland. Voor een aangepaste berekening gebaseerd op de Nederlandse wetgeving, kan u steeds een vrijblijvende afspraak maken met onze adviseur. 

EPB Berekenen

Onderstaande tool werd ontwikkeld door bouw-energie en kan gebruikt worden om het E-peil, S-peil en de geschatte energiekost van een woning te simuleren.

De berekeningen achter deze module gebeuren volgens dezelfde formules als in de officiële EPB software. Om het geheel gemakkelijk invulbaar te maken, werden er een aantal vereenvoudigingen ingevoerd.

Hierdoor zijn er afwijkingen van ongeveer 5% op het berekende E-peil en S-peil mogelijk. De geschatte energiekost kent mogelijk een grotere afwijking omdat deze afhankelijk is van de gewoonten van de bewoners.

Mochten er bepaalde onduidelijkheden optreden, kan u contact met ons opnemen.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie te verkrijgen?

Wij voorzien installaties in zowel België als Nederland.
Onze energie adviseur komt vrijblijvend bij u langs