EPB Berekenen

EPB Berekenen

Onderstaande tool werd ontwikkeld door bouw-energie en kan gebruikt worden om het E-peil, S-peil en de geschatte energiekost van een woning te simuleren.

De berekeningen achter deze module gebeuren volgens dezelfde formules als in de officiële EPB software. Om het geheel gemakkelijk invulbaar te maken, werden er een aantal vereenvoudigingen ingevoerd.

Hierdoor zijn er afwijkingen van ongeveer 5% op het berekende E-peil en S-peil mogelijk. De geschatte energiekost kent mogelijk een grotere afwijking omdat deze afhankelijk is van de gewoonten van de bewoners.

Mochten er bepaalde onduidelijkheden optreden, kan u contact met ons opnemen.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie te verkrijgen?

Onze energie adviseur komt vrijblijvend bij u langs