BEN Concept

BEN Concept

SolarPro is door de Vlaamse Overheid officieel erkend als BEN-voorloper!

Energie neutraal concept BEN

Wat is BEN?

BEN staat voor BijnaEnergieNeutraal.
Bijna-energieneutraal BEN bouwen is een belangrijke mijlpaal in het energetisch bouwen! De BEN-principes worden vanaf 2021 standaard voor nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een zeer hoge energieprestatie moeten voldoen, namelijk E30!
Dit BEN-bouwen zorgt ervoor dat de hoeveelheid verbruikte energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water voor de bewoners beperkt zal worden of uit groene energiebronnen wordt opgewekt.

Waarom BEN?

Een bijna-energieneutrale woning heeft niets dan voordelen en dit zowel voor de bewoners als vanuit maatschappelijk oogpunt!
Een verminderd energieverbruik door een aangepast bouwontwerp resulteert rechtstreeks voor een kostenbesparing voor de bewoners.
Verder worden door het verlaagde energieverbruik de schadelijk uitstoot naar het milieu sterk verminderd.

Het BEN-bouwproces

De verschuiving naar bijna-energieneutrale woningen vergt een belangrijke transitie voor kanidaat-bouwers en verbouwers en de volledige bouwsector!
In het totale BEN-bouwproces zal er worden stilgestaan met de BEN-principes om zo een optimaal resultaat te garanderen:

  • de BEN-visie moet het vertrekpunt vormen voor het ontwerp-bouwplan
  • iedereen moet inzien dat energiezuinig bouwen en -verbouwen niet duurder is, omdat ook de besparing op de energiefactuur in rekening gebracht moeten worden
  • nieuwe producten en technieken moeten ingang vinden (ventilatiestystemen, superisolerende beglazing, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen,…)
  • De verschillende betrokken partijen moeten de bouwer -en verbouwer optimaal begeleiden in zijn BEN-bouwproces

Bouwplannen? Bouw nu al BEN en geniet van de BEN-voordelen!

BEN-bouwen is ook vandaag al de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen bestaan stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing én bij sommige banken een extra voordelig BEN-krediet!

SolarPro als BEN-voorloper

SolarPro is officieel erkend als BEN-voorloper. Concreet betekent dit dat SolarPro zich heeft geëngageerd om het BEN-bouwen te promoten en hieraan actief mee te werken!
Zo zal SolarPro u volledig begeleiden in uw bouwproject en u de meest geschikte producten aanreiken en integreren. Hierdoor zijn we geëngageerd om een zo optimaal mogelijk BEN-resultaat te bekomen afhankelijk van uw persoonlijke behoeften!

Hebt u vragen of wenst u meer informatie te verkrijgen?

Wij voorzien installaties in zowel België als Nederland.
Onze energie adviseur komt vrijblijvend bij u langs