SolarPro en Smart Grids

De laatste weken wordt er in de media druk gecommuniceerd omtrent het onderwerp “Smart Grids“.

Hieronder een korte beschrijving ter verduidelijking:

Een Smart Grid of ´slim netwerk´ combineert elektriciteits-, gas-, warmte- en communicatienetwerken tot één systeem dat optimaal energie produceert en verdeelt.
Door deze optimaal evenwicht tussen productie en verbruik van energie wordt het gebruik van een hoger aandeel groene energie mogelijk gemaakt!
Slimme netten zorgen voor een betere koppeling van vraag en aanbod tussen energieproducenten en -consumenten.

Waarom worden Smart Grids toegepast?

Smart Grids vindt zijn oorsprong uit de de 20/20/20-doelstellingen. Deze doelstellingen werden door Europa bepaald en moeten worden gehaald, namelijk: “de uitstoot van broeikasgassen moet met 20 procent worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20 procent zijn verhoogd en 20 procent van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt”.
Zoals eerder vermeld zal het toepassen van een globaal Smart Grid een optimalisatie van de energiebehoeften tot gevolg hebben waardoor groene energie beter tot zijn recht komt met alle positieve duurzame gevolgen.

Wat is het effect voor u als eindklant?

Door het toepassen van Smart Grids zal er een beter kunnen worden ingespeeld op de energievraag en het energieaanbod.
Hierdoor zullen mensen met een energetisch geoptimaliseerde installatie met eigen productie een betere energie uitbating verkrijgen.

Deze verbeterde energie uitbating heeft tot gevolg dat de energiekosten zullen verminderen, daar energie kan worden geleverd vanuit de eigen installatie op de momenten wanneer er energieschaarste heerst ( & een hoge kWh kost).

Op de momenten met overaanbod aan energie (& lage kWh kost) kan er gekozen worden om (extra) energie van het net af te halen of om de goedkope energie te bufferen in het eigen geoptimaliseerde systeem.

Welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan de installatie?

Afhankelijk van uw persoonlijke installatie zullen er meer of minder aanpassingen moeten worden doorgevoerd.
Algemeen zal de installatie moeten worden uitgebreid met een “slimme meter” en energiebeheerssysteem.
Verder dienen er in de huisinstallatie energiebuffers aanwezig te zijn al dan niet voorzien met eigen productie capaciteit.

SolarPro en Smart Grids

SolarPro houdt al ruime tijd rekening met het concept van Smart Grids.
Essentieel in het Smart Grids verhaal is communicatie! Zo vereist Smart Grids dat er communicatie is tussen de verschillende noodzakelijke elementen en het beheersysteem. SolarPro vertaalt deze vraag naar communicatie in zijn productkeuze.
Zo zijn al onze installatie koppelbaar aan een energiebeheerssysteem!

Dit kan gebeuren via een schakelbare relaisuitgang die de toestand van het productiesysteem weergeeft of via een rechtstreekse koppeling met het lokale communicatienetwerk (RJ45 connector, wifi,…)

Deze manier van communiceren vindt u nu al terug bij onze MasterTherm Warmtepompen en SolarEdge omvormers!
Door deze communicatie kunnen de verschillende energiebuffers (toestellen, klimatisatie, sanitair warm water,…)  intelligent worden aangestuurd.

Heeft u interesse in dit concept, in een installatie die volledig compatibel is met het toekomstige Smart Grids, aarzel dan niet om SolarPro te contacteren!